Welkom

Bewust communiceren is één van de belangrijkste ingrediënten voor succes. Het is een essentieel onderdeel bij het opbouwen en onderhouden van onze relaties. Het geeft ons de mogelijkheid om op een duidelijke en conflictloze manier belangen, ideeën en gevoelens naar voren te brengen. Toch blijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn. Onze communicatie is voor een groot deel een blinde vlek. Hoe komen boodschappen over op gesprekspartners? Welk effect hebben verschillende manieren van communiceren op anderen?

TrainingDoorNiek verzorgt communicatieve trainingen waarin mensgerichtheid en lerende werkvormen centraal staan. Inspirerend en motiverend geeft Niek, de “enter-trainer”, extra kracht op het gebied van verbale en non-verbale communicatie en de invloed daarvan op de “ontvanger”. Met vele jaren trainingservaring in de zakelijke dienstverlening legt Niek de brug tussen gedrag en verbaliteit.